bolitoglòsai
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / biomedicinos mokslai / biologija / zoologija / vardynas
Taksono rangas
gentis
Atitikmenys
lot. Bolitoglossa
Ryšiai:
platesnis terminasbeplaũtės salamándros
siauresnis terminasFránklino bolitoglòsas
siauresnis terminasamazòninis bolitoglòsas
siauresnis terminasanglnis bolitoglòsas
siauresnis terminasaukštikalnnis bolitoglòsas
siauresnis terminasBremo bolitoglòsas
siauresnis terminasbukanõsis bolitoglòsas
siauresnis terminasdailùsis bolitoglòsas
siauresnis terminasDãno bolitoglòsas
siauresnis terminasLnkolno bolitoglòsas
siauresnis terminasdryžapivis bolitoglòsas
siauresnis terminasdvijuõstis bolitoglòsas
siauresnis terminasGòmeso bolitoglòsas
siauresnis terminasándinis bolitoglòsas
siauresnis terminasdvispavis bolitoglòsas
siauresnis terminasEñgelharto bolitoglòsas
siauresnis terminasdėmtasis bolitoglòsas
siauresnis terminasgeltonkõjis bolitoglòsas
siauresnis terminasgeltonpivis bolitoglòsas
siauresnis terminasKònanto bolitoglòsas
siauresnis terminasgrakštùsis bolitoglòsas
siauresnis terminasgrenadiẽrinis bolitoglòsas
siauresnis terminasgvatemãlinis bolitoglòsas
siauresnis terminashondrinis bolitoglòsas
siauresnis terminasilganõsis bolitoglòsas
siauresnis terminasKòupo bolitoglòsas
siauresnis terminasilgàsis bolitoglòsas
siauresnis terminasRòbinsono bolitoglòsas
siauresnis terminasišdidùsis bolitoglòsas
siauresnis terminasStiùarto bolitoglòsas
siauresnis terminasOdònelio bolitoglòsas
siauresnis terminasjukatãninis bolitoglòsas
siauresnis terminasjuodagavis bolitoglòsas
siauresnis terminasjuodàsis bolitoglòsas
siauresnis terminasjuodnugãris bolitoglòsas
siauresnis terminasjuostúotasis bolitoglòsas
siauresnis terminaskaitùsis bolitoglòsas
siauresnis terminaskalnnis bolitoglòsas
siauresnis terminaskampúotasis bolitoglòsas
siauresnis terminaskibiauodẽgis bolitoglòsas
siauresnis terminaskibùsis bolitoglòsas
siauresnis terminaskolùmbinis bolitoglòsas
siauresnis terminaskostarkinis bolitoglòsas
siauresnis terminaskuodúotasis bolitoglòsas
siauresnis terminaskusùkinis bolitoglòsas
siauresnis terminaslygumnis bolitoglòsas
siauresnis terminaslėtàsis bolitoglòsas
siauresnis terminasmargapivis bolitoglòsas
siauresnis terminasmarmurnis bolitoglòsas
siauresnis terminasmažàsis bolitoglòsas
siauresnis terminasMedèmo bolitoglòsas
siauresnis terminasmeksiknis bolitoglòsas
siauresnis terminasmombãčinis bolitoglòsas
siauresnis terminasnikarãgvinis bolitoglòsas
siauresnis terminasoachãkinis bolitoglòsas
siauresnis terminasoránžinis bolitoglòsas
siauresnis terminaspanãminis bolitoglòsas
siauresnis terminasperùvinis bolitoglòsas
siauresnis terminaspičnčinis bolitoglòsas
siauresnis terminasplačiagavis bolitoglòsas
siauresnis terminasplačiajuõstis bolitoglòsas
siauresnis terminasplokščiapištis bolitoglòsas
siauresnis terminaspusiáujinis bolitoglòsas
siauresnis terminasraudondmis bolitoglòsas
siauresnis terminasraudonpdis bolitoglòsas
siauresnis terminasrausvajuõstis bolitoglòsas
siauresnis terminasrudàsis bolitoglòsas
siauresnis terminasrusvadrỹžis bolitoglòsas
siauresnis terminasrusvàsis bolitoglòsas
siauresnis terminasrytnis bolitoglòsas
siauresnis terminasryškùsis bolitoglòsas
siauresnis terminassalnis bolitoglòsas
siauresnis terminassapotèkinis bolitoglòsas
siauresnis terminasselãkinis bolitoglòsas
siauresnis terminassidabrašõnis bolitoglòsas
siauresnis terminasslapùsis bolitoglòsas
siauresnis terminasslninis bolitoglòsas
siauresnis terminassmulkùsis bolitoglòsas
siauresnis terminasstorapištis bolitoglòsas
siauresnis terminastamsùsis bolitoglòsas
siauresnis terminastapántinis bolitoglòsas
siauresnis terminastatãminis bolitoglòsas
siauresnis terminastrumpapištis bolitoglòsas
siauresnis terminastrumpasnùkis bolitoglòsas
siauresnis terminastvirtàsis bolitoglòsas
siauresnis terminastgrinis bolitoglòsas
siauresnis terminasvenesuèlinis bolitoglòsas
siauresnis terminasverakrùsinis bolitoglòsas
siauresnis terminasąžuolnis bolitoglòsas
siauresnis terminasšviesiapivis bolitoglòsas
siauresnis terminasšviesnugãris bolitoglòsas
siauresnis terminasžiemnis bolitoglòsas
Šaltinis (-iai)
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2015 m. spalio 1 d. protokolinis nutarimas Nr. PN-6 „Dėl rekomendacijos „Dėl kai kurių varliagyvių (Amphibia) klasės uodegotųjų varliagyvių (Caudata) būrio varliagyvių lietuviškų pavadinimų“