paprastóji uolnė krẽgždė
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / biomedicinos mokslai / biologija / zoologija / vardynas
Atitikmenys
lot. Ptyonoprogne rupestris
angl. Eurasian crag martin
pranc. hirondelle de rochers | f
rus. обыкновенная скалистая ласточка | f
rus. горная ласточка | f
rus. скалистая ласточка | f
vok. Felsenschwalbe | f
Ryšiai:
platesnis terminasuolnės krẽgždės
Šaltinis (-iai)
Paukščių pavadinimų žodynas = Vocabularium nominum avium = Dictionary of bird names = Vogelnamenverzeichnis = Dictionnaire des oiseaux = Словарь названий птиц : lotynų, lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų kalbomis / Vilniaus universiteto Ekologijos institutas ; sudarė Mečislovas Žalakevičius, Irena Žalakevičienė. – Vilnius : Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, 2009