Naũjojo Pasáulio pùtpelės
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / biomedicinos mokslai / biologija / zoologija / vardynas
Atitikmenys
lot. Odontophoridae
angl. New Word quails
Ryšiai:
platesnis terminasfazãniniai paũkščiai
siauresnis terminasameriknės pùtpelės
siauresnis terminasdrýžosios pùtpelės
siauresnis terminasgedančiosios pùtpelės
siauresnis terminasilgakõjės pùtpelės
siauresnis terminaskalnnės pùtpelės
siauresnis terminasmišknės pùtpelės
siauresnis terminasmišknės kurãpkos
siauresnis terminasvekiančiosios pùtpelės
siauresnis terminasžvynúotosios pùtpelės
Šaltinis (-iai)
Paukščių pavadinimų žodynas = Vocabularium nominum avium = Dictionary of bird names = Vogelnamenverzeichnis = Dictionnaire des oiseaux = Словарь названий птиц : lotynų, lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų kalbomis / Vilniaus universiteto Ekologijos institutas ; sudarė Mečislovas Žalakevičius, Irena Žalakevičienė. – Vilnius : Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, 2009