laukia
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / biomedicinos mokslai / biologija / zoologija / vardynas
Atitikmenys
lot. Fulica
angl. coot
rus. лысуха | f
vok. Bläßhuhn | n
Ryšiai:
platesnis terminasvandennės vštos
siauresnis terminasameriknis laukỹs
siauresnis terminasbaltaspanis laukỹs
siauresnis terminasdidỹsis laukỹs
siauresnis terminasgeltonsnãpis laukỹs
siauresnis terminasándinis laukỹs
siauresnis terminashavãjinis laukỹs
siauresnis terminaskarbinis laukỹs
siauresnis terminaskuodúotasis laukỹs
siauresnis terminaspaprastàsis laukỹs
siauresnis terminasragúotasis laukỹs
siauresnis terminasraudonkãktis laukỹs
Šaltinis (-iai)
Paukščių pavadinimų žodynas = Vocabularium nominum avium = Dictionary of bird names = Vogelnamenverzeichnis = Dictionnaire des oiseaux = Словарь названий птиц : lotynų, lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų kalbomis / Vilniaus universiteto Ekologijos institutas ; sudarė Mečislovas Žalakevičius, Irena Žalakevičienė. – Vilnius : Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, 2009