sultõnvištės
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / biomedicinos mokslai / biologija / zoologija / vardynas
Atitikmenys
lot. Porphyrio
rus. султанская курица | f
rus. султанка | f
Ryšiai:
platesnis terminasvandennės vštos
siauresnis terminasameriknė sultõnvištė
siauresnis terminasmažóji sultõnvištė
siauresnis terminaspaprastóji sultõnvištė
siauresnis terminastrumpaspanė sultõnvištė
siauresnis terminasžydróji sultõnvištė
Šaltinis (-iai)
Paukščių pavadinimų žodynas = Vocabularium nominum avium = Dictionary of bird names = Vogelnamenverzeichnis = Dictionnaire des oiseaux = Словарь названий птиц : lotynų, lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų kalbomis / Vilniaus universiteto Ekologijos institutas ; sudarė Mečislovas Žalakevičius, Irena Žalakevičienė. – Vilnius : Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, 2009