tkrosios švỹgždos
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / biomedicinos mokslai / biologija / zoologija / vardynas
Atitikmenys
lot. Porzana
pranc. porzane | f
rus. погоныш | m
Ryšiai:
platesnis terminasvandennės vštos
siauresnis terminasHeñdersono švygždà
siauresnis terminasaustrãlinė švygždà
siauresnis terminasbaltabrùvė švygždà
siauresnis terminasdidžióji švygždà
siauresnis terminasdėmėtaspanė švygždà
siauresnis terminasgeltonkrtė švygždà
siauresnis terminasgeltonsnãpė švygždà
siauresnis terminasjuodóji švygždà
siauresnis terminasjuosvóji švygždà
siauresnis terminasmažóji švygždà
siauresnis terminaspaprastóji švygždà
siauresnis terminaspilkaguklė švygždà
siauresnis terminasplovnė vištẽlė
siauresnis terminasraudonkõjė švygždà
Šaltinis (-iai)
Paukščių pavadinimų žodynas = Vocabularium nominum avium = Dictionary of bird names = Vogelnamenverzeichnis = Dictionnaire des oiseaux = Словарь названий птиц : lotynų, lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų kalbomis / Vilniaus universiteto Ekologijos institutas ; sudarė Mečislovas Žalakevičius, Irena Žalakevičienė. – Vilnius : Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, 2009