amauròrniai
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / biomedicinos mokslai / biologija / zoologija / vardynas
Atitikmenys
lot. Amaurornis
pranc. marouette | f
rus. малый пастушок | m
vok. Kleinralle | f
Ryšiai:
platesnis terminasvandennės vštos
siauresnis terminasbaltakrtis amauròrnis
siauresnis terminasfilipninis amauròrnis
siauresnis terminasjuodàsis amauròrnis
siauresnis terminasjuodauodẽgis amauròrnis
siauresnis terminasmadagaskãrinis amauròrnis
siauresnis terminasraudonuodẽgis amauròrnis
siauresnis terminasrudàsis amauròrnis
siauresnis terminassulavèsinis amauròrnis
Šaltinis (-iai)
Paukščių pavadinimų žodynas = Vocabularium nominum avium = Dictionary of bird names = Vogelnamenverzeichnis = Dictionnaire des oiseaux = Словарь названий птиц : lotynų, lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų kalbomis / Vilniaus universiteto Ekologijos institutas ; sudarė Mečislovas Žalakevičius, Irena Žalakevičienė. – Vilnius : Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, 2009