neskradančiosios vištẽlės
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / biomedicinos mokslai / biologija / zoologija / vardynas
Atitikmenys
lot. Atlantisia
angl. inaccessible island flightless rail
angl. inaccessible rail
angl. island rail
pranc. râle atlantis | m
rus. тристанский пастушок | m
vok. Atlantisralle | f
Ryšiai:
platesnis terminasvandennės vštos
siauresnis terminasneskradančioji vištẽlė
Šaltinis (-iai)
Paukščių pavadinimų žodynas = Vocabularium nominum avium = Dictionary of bird names = Vogelnamenverzeichnis = Dictionnaire des oiseaux = Словарь названий птиц : lotynų, lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų kalbomis / Vilniaus universiteto Ekologijos institutas ; sudarė Mečislovas Žalakevičius, Irena Žalakevičienė. – Vilnius : Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, 2009