Australãzijos ir Rãmiojo vandenýno vištẽlės
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / biomedicinos mokslai / biologija / zoologija / vardynas
Atitikmenys
lot. Gallirallus
Ryšiai:
platesnis terminasvandennės vštos
siauresnis terminasNaujõsios Kaledònijos vištẽlė
siauresnis terminasdryžóji vištẽlė
siauresnis terminasguãminė vištẽlė
siauresnis terminasmišknė vištẽlė
siauresnis terminasNaujõsios Britãnijos vištẽlė
siauresnis terminasokinãvinė vištẽlė
siauresnis terminaspilkakrtė vištẽlė
siauresnis terminasroviãninė vištẽlė
siauresnis terminasvekà
siauresnis terminaszèbrinė vištẽlė
Šaltinis (-iai)
Paukščių pavadinimų žodynas = Vocabularium nominum avium = Dictionary of bird names = Vogelnamenverzeichnis = Dictionnaire des oiseaux = Словарь названий птиц : lotynų, lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų kalbomis / Vilniaus universiteto Ekologijos institutas ; sudarė Mečislovas Žalakevičius, Irena Žalakevičienė. – Vilnius : Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, 2009