drýžosios vištẽlės
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / biomedicinos mokslai / biologija / zoologija / vardynas
Atitikmenys
lot. Rallina
angl. banded crake
rus. полосатый погоныш | m
Ryšiai:
platesnis terminasvandennės vštos
siauresnis terminasandamãninė dryžóji vištẽlė
siauresnis terminasFòrbso dryžóji vištẽlė
siauresnis terminasbaltóji dryžóji vištẽlė
siauresnis terminasMáiro dryžóji vištẽlė
siauresnis terminasmalãjinė dryžóji vištẽlė
siauresnis terminaspilkakõjė dryžóji vištẽlė
siauresnis terminasraudonkãklė dryžóji vištẽlė
siauresnis terminasrudóji dryžóji vištẽlė
Šaltinis (-iai)
Paukščių pavadinimų žodynas = Vocabularium nominum avium = Dictionary of bird names = Vogelnamenverzeichnis = Dictionnaire des oiseaux = Словарь названий птиц : lotynų, lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų kalbomis / Vilniaus universiteto Ekologijos institutas ; sudarė Mečislovas Žalakevičius, Irena Žalakevičienė. – Vilnius : Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, 2009