Šòmburko vištẽlės
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / biomedicinos mokslai / biologija / zoologija / vardynas
Atitikmenys
lot. Micropygia
angl. dotted rail
angl. ocellated rail
angl. ocellated crake
pranc. râle ocellé | m
rus. глазчатый пастушок | m
vok. Schomburgks Ralle | f
Ryšiai:
platesnis terminasvandennės vštos
siauresnis terminasŠòmburko vištẽlė
Šaltinis (-iai)
Paukščių pavadinimų žodynas = Vocabularium nominum avium = Dictionary of bird names = Vogelnamenverzeichnis = Dictionnaire des oiseaux = Словарь названий птиц : lotynų, lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų kalbomis / Vilniaus universiteto Ekologijos institutas ; sudarė Mečislovas Žalakevičius, Irena Žalakevičienė. – Vilnius : Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, 2009