pilkaguklės vištẽlės
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / biomedicinos mokslai / biologija / zoologija / vardynas
Atitikmenys
lot. Canirallus
angl. grey-throated rail
rus. серогорлый пастушок | m
Ryšiai:
platesnis terminasvandennės vštos
siauresnis terminasmadagaskãrinė pilkaguklė vištẽlė
siauresnis terminasVakar Ãfrikos pilkaguklė vištẽlė
Šaltinis (-iai)
Paukščių pavadinimų žodynas = Vocabularium nominum avium = Dictionary of bird names = Vogelnamenverzeichnis = Dictionnaire des oiseaux = Словарь названий птиц : lotynų, lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų kalbomis / Vilniaus universiteto Ekologijos institutas ; sudarė Mečislovas Žalakevičius, Irena Žalakevičienė. – Vilnius : Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, 2009