apie banką paieška atrinkti terminai paaiškinimai pastabos  
 
       
   
  Apie Terminų banką

Lietuvos Respublikos terminų banko paskirtis – užtikrinti nuoseklų sunormintų lietuvių kalbos terminų vartojimą, ypač Lietuvos Respublikos teisės aktuose, sukurti bendrą įvairių valstybės institucijų informacinę sistemą, prie kurios galėtų prisijungti ir duomenis teikti kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, kuria galėtų laisvai naudotis ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje dirbantys įvairių sričių specialistai.

Terminų banką kuria, jo veikimą, nuolatinę priežiūrą ir duomenų atnaujinimą užtikrina Terminų banko tvarkytojai – Valstybinė lietuvių kalbos komisija (duomenų tvarkytoja ir valdytoja) kartu su Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija (informacinės sistemos tvarkytoja).

Visi interneto vartotojai gali būti neregistruotieji Terminų banko vartotojai, galintys matyti Terminų banko aprobuotų, teiktinų terminų straipsnius, neteiktinus terminus. Valstybės institucijos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, gavę Terminų banko duomenų tvarkytojo leidimą, yra Terminų banko registruotieji vartotojai pagal jiems suteiktas teises.

Terminų banko kūrimą, tvarkymą, naudojimą ir finansavimą, duomenis teikiančių, juos tvarkančių ir naudojančių juridinių ir fizinių asmenų pareigas, teises ir atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymas.

Terminų banko struktūrą, informacijos vienetus, kūrimo, tvarkymo ir naudojimo taisykles, informacinės sistemos techninius duomenis, reikalavimus, funkcijas apibrėžia Lietuvos Respublikos terminų banko metodika.

 

 
   
© VLKK, LRS ITD, 2005