Rasta terminų straipsnių: 2
domestikãcija
Statusas
Teiktinas
Sritis
Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas / žemės ūkio veikla / augalininkystė
Apibrėžtis (-ys)
Laukinių augalų sukultūrinimas.
Atitikmenys
angl. domestication
rus. доместикация
Šaltinis (-iai)
Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas = Dictionary of agricultural terms for plant breeding and seed production = Словарь терминов по селекции и семеноводству сельскохозяйственных растений / A. Sliesaravičius, J. Lazauskas, V. Stanys, St. Keinys, G. Klimovienė. – Vilnius : Inforastras, 2010
domestikúotas gyvnas
Statusas
Aprobuotas
Sritis
Aplinka / gamtos ištekliai / laukinė gyvūnija
Apibrėžtis (-ys)
Gyvūnas, kuris per vykdytą selektyvaus veisimo procesą yra įgijęs genetinių pasikeitimų, modifikavusių jo išvaizdą, fiziologiją ir elgesį.
Šaltinis (-iai)
1. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. 2 Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo projektas