Rasta terminų straipsnių: 1
Centrnė žvalgýbos valdýba
Statusas
Teiktinas
Sritis
Gynyba
Apibrėžtis (-ys)
Pagrindinis JAV strateginės žvalgybos organas, vykdantis savo veiklą kaip savarankiška žvalgybos žinyba. Įkurta 1947. Centrinei žvalgybos valdybai vadovauja CŽV direktorius, kuris tiesiogiai pavaldus JAV prezidentui. Jis t. p. yra Centrinės žvalgybos direktorius. Jam kontroliuojant sudaromas nacionalinis žvalgybos biudžetas, rengiama svarbiausia žvalgybos informacija šalies aukščiausiajai karinei politinei vadovybei. Centrinė žvalgybos valdyba centre turi 15–18 tūkst. darbuotojų, užsienyje – 4–5 tūkst. ir tūkstančius agentų šalies viduje, daugiau kaip 100 rezidentūrų ir regioninių atramos punktų užsienyje, t. p. daug įvairių objektų JAV teritorijoje. Metinis Centrinės žvalgybos valdybos biudžetas viršija 3 mlrd. dolerių. Centrinė žvalgybos valdyba žvalgybai naudoja ne tiktai savo, bet ir kt. žinybų ir organizacijų darbuotojus. Glaudžiai bendradarbiauja su kt. valstybių, pirmiausia NATO šalių, žvalgybos tarnybomis.
Santrumpa (-os)
CŽV
Atitikmenys
angl. Central Intelligence Agency
rus. Центральное разведывательное управление
Šaltinis (-iai)
Enciklopedinis karybos žodynas / Petras Algirdas Čiočys, Jurgis Janukevičius, Edvardas Jasiulionis ... [et al.] ; [redaktorių kolegija: vyriausiasis redaktorius Zenonas Kulys … [et al.] ; Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. – Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2008