Rasta terminų straipsnių: 66
AJAX technològijos
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / fiziniai mokslai / informatika / informatikos metodologija / dirbtinis intelektas
Apibrėžtis (-ys)
Rinkinys saityno technologijų, kuriomis interaktyvaus tinklalapio atskiros dalys atnaujinamos asinchroniškai, neperkraunant viso tinklalapio. Toks atnaujinimas vykdomas įvykus numatytiems pokyčiams (pvz., vartotojui įvedus duomenis, atlikus pasirinktą veiksmą) ar kas nustatytą laiko tarpą.
Trumpoji forma
AJAX
Pavyzdys (-iai)
Oro prognozės ar gautų laiškų skaičiaus langelis tinklalapyje atnaujinamas kas 5 minutes neperkraunant viso tinklalapio.
Atitikmenys
angl. Ajax
angl. AJAX
angl. Asynchronous JavaScript and XML
Ryšiai:
dar žiūrėkantrõsios kartõs saitýnas
susijęs terminasdúomenys
susijęs terminassaitýnas
susijęs terminastechnològija
Šaltinis (-iai)
S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas), 2012
antrõsios kartõs saitýnas
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / fiziniai mokslai / informatika / informatikos metodologija / dirbtinis intelektas
Apibrėžtis (-ys)
Saitynas, kuriame pereinama nuo statinių prie dinaminių bendrai naudojamo turinio tinklalapių, skatinamas tarpusavio bendravimas ir bendradarbiavimas. Antrosios kartos saitynas suteikia galimybę naudoti laisvai publikuojamo turinio bazes, tinklaraščius, vikius, bendruomenių tinklus ir adresynus, RSS, AJAX technologijas, hibridus, laisvosios prieigos saityno paslaugas ir kitokias interaktyvias sistemas. Pageidaujantiems pasinaudoti antrosios kartos saitynu pakanka turėti laisvai platinamą naršyklę.
Atitikmenys
angl. Web 2.0
Ryšiai:
platesnis terminassaitýnas
susijęs terminasAJAX technològijos
susijęs terminasbendrúomenių adresýnų naudójimas
susijęs terminasbendrúomenės tiñklas
susijęs terminashibrdas
susijęs terminasRSS sklaidà
susijęs terminasRSS sántrauka
susijęs terminassaitýno paslaugà
susijęs terminastinklãraštis
susijęs terminasvkis
Šaltinis (-iai)
S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas), 2012
bendrúomenės tiñklas
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / fiziniai mokslai / informatika / informatikos metodologija / dirbtinis intelektas
Apibrėžtis (-ys)
Internete veikiantis tinklas, kurį kuria, kuriame publikuoja įvairų turinį ir (ar) prie kurio jungiasi bendrų asmeninių ar profesinių interesų turintys arba kitaip susiję (kilę iš tos pačios vietos, kartu mokęsi ar pan.) vartotojai. Bendruomenių tinklai yra panašūs į el. pašto grupes ar skelbimų lentas, vikius, tačiau nuo pastarųjų skiriasi tuo, kad bendruomenių tinkluose vartotojams paprastai leidžiama tik komentuoti, o ne keisti jau publikuotą turinį.
Atitikmenys
angl. social network
Ryšiai:
dar žiūrėkantrõsios kartõs saitýnas
platesnis terminastiñklas
siauresnis terminasbendrúomenių adresýnų naudójimas
susijęs terminasvkis
Šaltinis (-iai)
S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas), 2012
bendrúomenių adresýnų naudójimas
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / fiziniai mokslai / informatika / informatikos metodologija / dirbtinis intelektas
Apibrėžtis (-ys)
1) Metaduomenimis (t. y. folksonomija, reikšminiais žodžiais) grindžiamas tinklalapių adresų išsaugojimas, tvarkymas, populiarumo įvertinimas, paieška ir bendras naudojimas internete. 2) Saityno adresų kaupimas, rūšiavimas pagal pasirenkamus reikšminius žodžius ir tokių adresynų jungimas.
Atitikmenys
angl. social bookmarking
Ryšiai:
dar žiūrėkantrõsios kartõs saitýnas
platesnis terminasbendrúomenės tiñklas
susijęs terminasfolksonòmija
susijęs terminasmetadúomenys
susijęs terminassaitýnas
Šaltinis (-iai)
S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas), 2012
duomen bãzė
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / fiziniai mokslai / informatika / informatikos metodologija / dirbtinis intelektas
Apibrėžtis (-ys)
Pagal koncepcinį duomenų modelį sudaromas duomenų rinkinys, kuriame aprašomos dalykinės srities esybių ypatybės ir ryšiai.
Santrumpa (-os)
DB
Atitikmenys
angl. database
angl. DB
Ryšiai:
siauresnis terminasduomen saugyklà
susijęs terminasduomen bãzių vadymo sistemà
susijęs terminasdúomenys
susijęs terminasesýbė
susijęs terminaskoncèpcinis duomen mòdelis
Šaltinis (-iai)
S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas), 2012
duomen bãzių vadymo sistemà
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / fiziniai mokslai / informatika / informatikos metodologija / dirbtinis intelektas
Apibrėžtis (-ys)
Programinės įrangos rinkinys duomenims, informacijai duomenų bazėje tvarkyti. Paprastai DBVS turi priemones duomenims įvesti, patikrinti, kaupti, išrinkti, derinti ir kt.
Santrumpa (-os)
DBVS
Atitikmenys
angl. Database Management System
angl. DBMS
Ryšiai:
susijęs terminasduomen bãzė
susijęs terminasdúomenys
susijęs terminasinformãcija
Šaltinis (-iai)
S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas), 2012
duomen šteklių tiñklas
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / fiziniai mokslai / informatika / informatikos metodologija / dirbtinis intelektas
Apibrėžtis (-ys)
Išteklių tinklas ypač didelės apimties išskirstytai laikomiems duomenims bendrai naudoti ir valdyti.
Atitikmenys
angl. Data Grid
Ryšiai:
platesnis terminasšteklių tiñklas
susijęs terminasdúomenys
Šaltinis (-iai)
S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas), 2012
duomen saugyklà
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / fiziniai mokslai / informatika / informatikos metodologija / dirbtinis intelektas
Apibrėžtis (-ys)
Centralizuota duomenų bazė, į kurią surenkami ir kurioje susiejami įvairių įmonės verslo procesų dalių ir duomenų bazių duomenys. Šie duomenys analizuojami interaktyvaus analitinio apdorojimo (angl. OnLine Analytical Processing, OLAP), duomenų tyrybos, žinių radimo duomenų bazėse priemonėmis.
Atitikmenys
angl. Data Warehouse
angl. DW
angl. central repository
Ryšiai:
platesnis terminasduomen bãzė
susijęs terminasduomen tyrýba
susijęs terminasdúomenys
susijęs terminasžini radmas
Šaltinis (-iai)
S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas), 2012
duomen tyrýba
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / fiziniai mokslai / informatika / informatikos metodologija / dirbtinis intelektas
Apibrėžtis (-ys)
Duomenų apdorojimas naudojant statistinius algoritmus koreliacijoms arba pasikartojantiems, numanomiems šablonams rasti turimose didelėse duomenų bazėse, kompleksinius dėsningumų, naujų prasmių duomenyse paieškos būdus.
Atitikmenys
angl. data mining
Ryšiai:
susijęs terminasduomen bãzė
susijęs terminasdúomenys
susijęs terminasžini radmas
Šaltinis (-iai)
S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas), 2012
dúomenys
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / fiziniai mokslai / informatika / informatikos metodologija / dirbtinis intelektas
Apibrėžtis (-ys)
Pavienių faktų, kurie yra arba gali būti renkami, saugomi, apdorojami, aibė.
Pavyzdys (-iai)
Matuojamų parametrų reikšmės.
Atitikmenys
angl. data
Ryšiai:
siauresnis terminasmetadúomenys
Šaltinis (-iai)
S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas), 2012
ekspèrtinė sistemà
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / fiziniai mokslai / informatika / informatikos metodologija / dirbtinis intelektas
Apibrėžtis (-ys)
Žiniomis grindžiama sistema, kuri pateikia tam tikros srities problemų sprendimus, naudodama duomenis ir taisyklių rinkinius, sudarytus tos srities ekspertų.
Pastaba (-os)
Paprastai ekspertinė sistema turi taisyklių žinių bazę, faktų duomenų bazę, loginio išvedimo įrenginį, paaiškinimų posistemį, žinių įgijimo posistemį ir vartotojų sąsają. Pirmosios kartos ekspertinėse sistemose naudojamos tik paviršutinės (angl. shallow) žinios – taisyklės „Jeigu , tai [pasitikėjimo koeficientas]“. Antrosios kartos ekspertinėse sistemose naudojamos giliosios (angl. deep) žinios – nagrinėjamos sistemos komponentų ryšių modeliai.
Santrumpa (-os)
ES
Atitikmenys
angl. Expert System
angl. ES
Ryšiai:
platesnis terminasžinioms grindžiamà sistemà
susijęs terminasduomen bãzė
susijęs terminasdúomenys
susijęs terminaslòginis išvedmas
susijęs terminasmòdelis
susijęs terminasžnios
susijęs terminasžini įgijmas
susijęs terminasžini bãzė
Šaltinis (-iai)
S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas), 2012
esýbė
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / fiziniai mokslai / informatika / informatikos metodologija / dirbtinis intelektas
Apibrėžtis (-ys)
Palyginti savarankiškas tam tikros srities daiktas, reiškinys ar pan.
Atitikmenys
angl. entity
Šaltinis (-iai)
S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas), 2012
folksonòmija
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / fiziniai mokslai / informatika / informatikos metodologija / dirbtinis intelektas
Apibrėžtis (-ys)
Saityno svetainių klasifikavimas, skirstymas į kategorijas pagal vartotojų bendruomenės spontaniškai vartojamus reikšminius žodžius tinklalapių turiniui apibūdinti, o ne pagal profesionalių klasifikuotojų kuriamas ontologijas.
Atitikmenys
angl. folksonomy
angl. collaborative tagging
angl. social classification
angl. social indexing
angl. social tagging
Ryšiai:
dar žiūrėkbendrúomenės tiñklas
susijęs terminasontològija
susijęs terminassaitýnas
Šaltinis (-iai)
S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas), 2012
gridas
Statusas
Neteiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / fiziniai mokslai / informatika / informatikos metodologija / dirbtinis intelektas
Ryšiai:
Žiūrėkšteklių tiñklas
Šaltinis (-iai)
S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas), 2012
hibrdas
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / fiziniai mokslai / informatika / informatikos metodologija / dirbtinis intelektas
Apibrėžtis (-ys)
Interneto tinklalapis ar taikomoji programa, į kuriuos AJAX technologijomis ar kitomis priemonėmis integruoti vienas kitą papildantys elementai iš dviejų ar daugiau šaltinių.
Pavyzdys (-iai)
„Panoramio“ (www.panoramio.com) yra „Google Maps“ (maps.google.com) ir nuotraukų su fotografavimo vietos geografinėmis koordinatėmis hibridas.
Atitikmenys
angl. mashup
angl. mash-up
Ryšiai:
dar žiūrėkantrõsios kartõs saitýnas
susijęs terminasAJAX technològijos
Šaltinis (-iai)
S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas), 2012
informãcija
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / fiziniai mokslai / informatika / informatikos metodologija / dirbtinis intelektas
Apibrėžtis (-ys)
Sutartinė duomenų prasmė, reikšmė, interpretacija ar pan.
Atitikmenys
angl. information
Ryšiai:
susijęs terminasdúomenys
Šaltinis (-iai)
S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas), 2012
informãcijos vadymas
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / fiziniai mokslai / informatika / informatikos metodologija / dirbtinis intelektas
Apibrėžtis (-ys)
Informacijos standartų, išteklių, procesų, informacinių sistemų ir technologijų darnaus naudojimo organizavimas, siekiant sklandžiai keistis informacija jos teikėjams ir gavėjams, įgyvendinti įmonės ar organizacijos valdymo tikslus.
Atitikmenys
angl. information management
Ryšiai:
susijęs terminasinformãcinė sistemà
susijęs terminasinformãcinė technològija
susijęs terminasinformãcija
Šaltinis (-iai)
S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas), 2012
informãcinė sistemà
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / fiziniai mokslai / informatika / informatikos metodologija / dirbtinis intelektas
Apibrėžtis (-ys)
Sistema, apimanti infrastruktūrą, organizaciją, personalą ir priemones, techninius bei programinius komponentus informacijai surinkti, apdoroti, saugoti, persiųsti, pateikti, skleisti, naudoti.
Santrumpa (-os)
IS
Atitikmenys
angl. Information System
angl. IS
Ryšiai:
susijęs terminasinformãcija
Šaltinis (-iai)
S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas), 2012
informãcinė technològija
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / fiziniai mokslai / informatika / informatikos metodologija / dirbtinis intelektas
Apibrėžtis (-ys)
Technologija bet kokių formų informacijai gauti, apdoroti, saugoti, išrinkti, naudoti, ja keistis ir pan.
Santrumpa (-os)
IT
Atitikmenys
angl. Information Technology
angl. IT
Ryšiai:
platesnis terminastechnològija
susijęs terminasinformãcija
Šaltinis (-iai)
S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas), 2012
informãcinė visúomenė
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / fiziniai mokslai / informatika / informatikos metodologija / dirbtinis intelektas
Apibrėžtis (-ys)
Visuomenė, kurioje informacijos kūrimas, skleidimas, valdymas ir manipuliavimas ja yra svarbiausia ekonomikos ir kultūros veikla.
Atitikmenys
angl. Information Society
Ryšiai:
palyginkžini visúomenė
platesnis terminasvisúomenė
susijęs terminasinformãcija
Šaltinis (-iai)
S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas), 2012
šteklių tiñklas
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / fiziniai mokslai / informatika / informatikos metodologija / dirbtinis intelektas
Apibrėžtis (-ys)
Techninės ir programinės įrangos infrastruktūra, kuri sujungia necentralizuotai valdomus (t. y. skirtingų administravimo sričių) nevienalyčius išteklius, naudoja standartinius atviruosius protokolus ir sąsajas, užtikrina suteikiamų paslaugų kokybę (t. y. saugumą, patikimumą, našumą ir pan.).
Pastaba (-os)
Idėja sujungti ir naudoti daugybę kompiuterių sudėtingiems uždaviniams spręsti taip pat lengvai, kaip elektros energijos sistemą (angl. Power Grid), kilo apie 1990 metus. Dažniausiai naudojami skaičiavimo išteklių tinklai ir duomenų išteklių tinklai.
Atitikmenys
angl. Grid
Ryšiai:
platesnis terminastiñklas
siauresnis terminasduomen šteklių tiñklas
siauresnis terminasšteklių tiñklo žini sándas
siauresnis terminasšteklių tiñklo informãcijos sándas
siauresnis terminassemántinis šteklių tiñklas
siauresnis terminasskaičiãvimo šteklių tiñklas
Šaltinis (-iai)
S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas), 2012
šteklių tiñklo informãcijos sándas
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / fiziniai mokslai / informatika / informatikos metodologija / dirbtinis intelektas
Apibrėžtis (-ys)
Išteklių tinklo komponentas, jungiantis turimus informacijos šaltinius sąsajomis, kurios užtikrina unifikuotą prieigą prie įvairiarūšės išskirstytos informacijos.
Atitikmenys
angl. Information Grid
Ryšiai:
platesnis terminasšteklių tiñklas
susijęs terminasinformãcija
Šaltinis (-iai)
S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas), 2012
šteklių tiñklo žini sándas
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / fiziniai mokslai / informatika / informatikos metodologija / dirbtinis intelektas
Apibrėžtis (-ys)
Išteklių tinklo komponentas, apimantis žinių inžinerijos, radimo ir analizės metodus bei priemones (pvz., duomenų tyrybos, sistemų mokymosi (angl. machine learning), intelektinių programinių agentų, matematinio modeliavimo, planavimo ir kt. metodus), skirtas hipotezėms generuoti, pasiūlymams sprendimus priimantiems asmenims teikti, duomenų gavimo kokybei gerinti ir pan.
Atitikmenys
angl. Knowledge Grid
Ryšiai:
palyginksprendmų rengmo sistemà
platesnis terminasšteklių tiñklas
susijęs terminasdúomenys
susijęs terminasduomen tyrýba
susijęs terminasžnios
susijęs terminasžini radmas
susijęs terminasžini inžinèrija
Šaltinis (-iai)
S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas), 2012
kompiutèrija
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / fiziniai mokslai / informatika / informatikos metodologija / dirbtinis intelektas
Apibrėžtis (-ys)
Kompiuterių, jų naudojimo būdų ir nagrinėjimo aspektų visuma.
Atitikmenys
angl. computing
angl. computers
Šaltinis (-iai)
S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas), 2012
koncèpcinis duomen mòdelis
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / fiziniai mokslai / informatika / informatikos metodologija / dirbtinis intelektas
Apibrėžtis (-ys)
Taikomosios srities, kurios duomenų bazė kuriama, pagrindinių sąvokų (konceptų) ir jų tarpusavio ryšių visumos atvaizdas – formalus koncepcinio modelio aprašas.
Atitikmenys
angl. conceptual schema
angl. conceptual data model
Ryšiai:
palyginkkoncèpcinis mòdelis
platesnis terminasmòdelis
sinonimas koncepcinė schema
susijęs terminasduomen bãzė
Šaltinis (-iai)
S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas), 2012
koncèpcinis mòdelis
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / fiziniai mokslai / informatika / informatikos metodologija / dirbtinis intelektas
Apibrėžtis (-ys)
Visuma prielaidų, kuriomis remiantis reali problema ar reali taikomoji sritis supaprastinama taip, kad būtų pasiekti modeliavimo ir valdymo tikslai. Koncepciniai modeliai naudojami kuriant duomenų bazes ir informacines sistemas.
Pastaba (-os)
Kitaip dar apibrėžiamas: Rinkinys abstrakčių sąvokų, kuriomis aprašoma tam tikra taikomoji sritis arba užduočių ar sistemų klasė; taikomosios srities esybių ar objektų tipų ir jų ryšių aprašas, nepriklausomas nuo naudojamos DBVS.
Atitikmenys
angl. conceptual model
Ryšiai:
palyginkkoncèpcinis duomen mòdelis
platesnis terminasmòdelis
susijęs terminasduomen bãzių vadymo sistemà
susijęs terminasduomen bãzė
susijęs terminasesýbė
susijęs terminasinformãcinė sistemà
Šaltinis (-iai)
S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas), 2012
lòginis išvedmas
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / fiziniai mokslai / informatika / informatikos metodologija / dirbtinis intelektas
Apibrėžtis (-ys)
Naujų faktų išvedimas iš žinomų faktų, remiantis logikos taisyklėmis. Loginis išvedimas naudojamas loginiame programavime, ekspertinėse ir kitose žiniomis grindžiamose sistemose, semantiniame saityne ir kt.
Atitikmenys
angl. inference
angl. logical inference
Ryšiai:
susijęs terminasekspèrtinė sistemà
susijęs terminassemántinis saitýnas
susijęs terminasžinioms grindžiamà sistemà
Šaltinis (-iai)
S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas), 2012
lygiagrečių ir paskirstytų skaičiavimų tinklas
Statusas
Neteiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / fiziniai mokslai / informatika / informatikos metodologija / dirbtinis intelektas
Ryšiai:
Šaltinis (-iai)
S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas), 2012
metaduomen saugyklà
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / fiziniai mokslai / informatika / informatikos metodologija / dirbtinis intelektas
Apibrėžtis (-ys)
Specializuota saugykla – svarbiausias verslo, informacinių ir programų sistemų inžinerijos informacinės infrastruktūros komponentas, skirtas inžinerinei informacijai (apie duomenų elementus, procesus, sąsajas) centralizuotai saugoti.
Atitikmenys
angl. metadata repository
Ryšiai:
sinonimas metaduomenų repozitoriumas
susijęs terminasdúomenys
susijęs terminasinformãcija
susijęs terminasinformãcinė sistemà
susijęs terminasmetadúomenys
Šaltinis (-iai)
S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas), 2012
metadúomenys
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / fiziniai mokslai / informatika / informatikos metodologija / dirbtinis intelektas
Apibrėžtis (-ys)
Duomenys apie pačius duomenis: duomenų šaltinis, dydis, formatas ir pan.
Pavyzdys (-iai)
Skaitmeninei medžiagai (t. y. tekstams, paveikslams, garsams, vaizdo įrašams ir jų kombinacijoms) aprašyti naudojamas „Dublin Core“ standartas, kuriame numatyta 15 metaduomenų elementų.
Atitikmenys
angl. metadata
Ryšiai:
platesnis terminasdúomenys
susijęs terminasmetaduomen saugyklà
Šaltinis (-iai)
S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas), 2012
mòdelis
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / fiziniai mokslai / informatika / informatikos metodologija / dirbtinis intelektas
Apibrėžtis (-ys)
Supaprastintas sudėtingos esybės ar proceso aprašas (pvz., formulių rinkinys), atvaizdas ar pan.
Atitikmenys
angl. model
Ryšiai:
siauresnis terminaskoncèpcinis duomen mòdelis
siauresnis terminaskoncèpcinis mòdelis
siauresnis terminasžini vaizdãvimo mòdelis
susijęs terminasesýbė
Šaltinis (-iai)
S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas), 2012
ontològija
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / fiziniai mokslai / informatika / informatikos metodologija / dirbtinis intelektas
Apibrėžtis (-ys)
Bendrai naudojamas formalus tam tikros srities sąvokų (konceptų), tipų, jų tarpusavio priklausomybės, ryšių, aksiomų, dėsningumų ir kt. aprašas. Ontologijoms išreikšti dažnai naudojama standartinė OWL kalba.
Atitikmenys
angl. ontology
Ryšiai:
dar žiūrėksemántinis saitýnas
Šaltinis (-iai)
S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas), 2012
paslaugoms grindžiamà architektūrà
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / fiziniai mokslai / informatika / informatikos metodologija / dirbtinis intelektas
Apibrėžtis (-ys)
Išskirstytos sistemos architektūra, kai visos esybės (programiniai komponentai) yra paslaugos ir visos matomos operacijos yra keitimosi pranešimais rezultatas. Visos PGA sąsajos yra apibrėžiamos nepriklausomai viena nuo kitos realizacijos ir nepriklausomai nuo realizavimo platformų; PGA paslaugos gali būti surandamos ir iškviečiamos dinamiškai.
Santrumpa (-os)
PGA
Atitikmenys
angl. Service-Oriented Architecture
angl. Service-Based Architecture
angl. SOA
Ryšiai:
dar žiūrėksaitýno paslaugà
susijęs terminasesýbė
Šaltinis (-iai)
S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas), 2012
protokòlas „Atom“
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / fiziniai mokslai / informatika / informatikos metodologija / dirbtinis intelektas
Apibrėžtis (-ys)
Tobulesnis, sudėtingesnis RSS protokolo variantas, suteikiantis galimybę naudoti papildomas ypatybes – skaitmeninius parašus, autorių geografinės vietos nuorodas, apsaugą ar šifravimą, licencijavimą ir kt.
Trumpoji forma
„Atom“
Atitikmenys
angl. Atom
Ryšiai:
dar žiūrėkRSS protokòlas
susijęs terminasantrõsios kartõs saitýnas
susijęs terminasXML kalbà
Šaltinis (-iai)
S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas), 2012
RSS protokòlas
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / fiziniai mokslai / informatika / informatikos metodologija / dirbtinis intelektas
Apibrėžtis (-ys)
XML kalba grindžiamas protokolas naujienoms skleisti saityne. RSS protokolo patobulintas variantas yra protokolas „Atom“.
Trumpoji forma
RSS
Atitikmenys
angl. RSS
angl. RDF Site Summary
angl. Really Simple Syndication
angl. Rich Site Summary
Ryšiai:
dar žiūrėkRSS sklaidà
dar žiūrėkprotokòlas „Atom“
susijęs terminasXML kalbà
susijęs terminasprotokòlas „Atom“
susijęs terminasRSS sántrauka
susijęs terminasantrõsios kartõs saitýnas
susijęs terminassaitýnas
Šaltinis (-iai)
S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas), 2012
RSS sántrauka
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / fiziniai mokslai / informatika / informatikos metodologija / dirbtinis intelektas
Apibrėžtis (-ys)
RSS protokolu publikuojama interneto svetainės naujienų suvestinė, kurią galima prenumeruoti, siųsti, peržiūrėti.
Atitikmenys
angl. RSS feed
Ryšiai:
dar žiūrėkRSS sklaidà
susijęs terminasRSS protokòlas
susijęs terminasantrõsios kartõs saitýnas
Šaltinis (-iai)
S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas), 2012
RSS sklaidà
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / fiziniai mokslai / informatika / informatikos metodologija / dirbtinis intelektas
Apibrėžtis (-ys)
Interneto svetainės turinio (pvz., naujienų, tinklaraščio įrašų, pranešimų apie programinės įrangos atnaujinimą ir t. t.) skleidimas, publikavimas standartiniu XML formatu. RSS turinys gali būti peržiūrimas naudojantis šiuolaikinėmis naršyklėmis ar specialiomis RSS programomis.
Atitikmenys
angl. RSS channel
Ryšiai:
dar žiūrėkantrõsios kartõs saitýnas
susijęs terminasRSS protokòlas
susijęs terminastinklãraštis
susijęs terminasXML kalbà
susijęs terminasRSS sántrauka
Šaltinis (-iai)
S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas), 2012
saitýnas
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / fiziniai mokslai / informatika / informatikos metodologija / dirbtinis intelektas
Apibrėžtis (-ys)
Svarbiausia sudedamoji interneto dalis – pasauliniu mastu išskirstytas hipertekstinėmis nuorodomis tarpusavyje susietų dokumentų, failų ir paslaugų rinkinys. Tai milžiniška elektroninė informacijos ir paslaugų biblioteka (laikoma interneto serveriuose, naudojančiuose HTTP hipertekstinių duomenų persiuntimo protokolą), kurioje galima įvairi paieška.
Pastaba (-os)
Saitynu vadinamas ir pats kompiuterių tinklas, susidedantis iš interneto serverių, kurie hipertekstinių dokumentų persiuntimo protokolu (HTTP) teikia tekstinius, grafinius, garsinius, vaizdo išteklius ir paslaugas internetu.
Atitikmenys
angl. World Wide Web
angl. the Web
angl. WWW
Ryšiai:
platesnis terminastiñklas
siauresnis terminasantrõsios kartõs saitýnas
siauresnis terminassemántinis saitýnas
siauresnis terminasžini saitýnas
sinonimas pasaulinis tinklas
susijęs terminasdúomenys
susijęs terminassaitýno paslaugà
Šaltinis (-iai)
S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas), 2012
saitýno paslaugà
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / fiziniai mokslai / informatika / informatikos metodologija / dirbtinis intelektas
Apibrėžtis (-ys)
Standartizuota saityno taikomųjų programų paslauga, sukurta remiantis atviraisiais interneto standartais XML (duomenims žymėti), SOAP (duomenims siųsti), WSDL (paslaugoms aprašyti), UDDI (paslaugų žinynams, viešiesiems registrams sudaryti) ir atitinkanti paslaugomis grindžiamą architektūrą.
Atitikmenys
angl. Web Service
angl. WS
Ryšiai:
siauresnis terminassemántinė saitýno paslaugà
susijęs terminassaitýnas
susijęs terminasXML kalbà
susijęs terminaspaslaugoms grindžiamà architektūrà
Šaltinis (-iai)
S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas), 2012
semántinė saitýno paslaugà
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / fiziniai mokslai / informatika / informatikos metodologija / dirbtinis intelektas
Apibrėžtis (-ys)
Saityno paslaugų ir semantinio saityno technologijų derinys – saityno paslauga, kurios semantiką (t. y. paskirtį, savybes, galimybes ir pan.) aprašančius metaduomenis gali automatiškai interpretuoti kompiuterinės programos.
Atitikmenys
angl. Semantic Web Service
angl. SWS
Ryšiai:
platesnis terminassaitýno paslaugà
susijęs terminasmetadúomenys
susijęs terminassemántinis saitýnas
susijęs terminastechnològija
Šaltinis (-iai)
S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas), 2012
semántinis šteklių tiñklas
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / fiziniai mokslai / informatika / informatikos metodologija / dirbtinis intelektas
Apibrėžtis (-ys)
Semantinio saityno ir išteklių tinklo technologijų derinys – išteklių tinklas, kurio turinys, paslaugos, ypatybės aprašyti pagal semantinio saityno formalius reikalavimus.
Atitikmenys
angl. Semantic Grid
Ryšiai:
platesnis terminasšteklių tiñklas
susijęs terminassemántinis saitýnas
susijęs terminastechnològija
Šaltinis (-iai)
S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas), 2012
semántinis saitýnas
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / fiziniai mokslai / informatika / informatikos metodologija / dirbtinis intelektas
Apibrėžtis (-ys)
Saitynas, kuriame, naudojant semantines žymes, semantinį anotavimą, duomenims, informacijai suteikiama formaliai apibrėžta reikšmė, prasmė, ypatybės. Semantinis saitynas skirtas automatinei kompiuterių tarpusavio sąveikai, grindžiamai bendra terminija, ontologijų kalbomis, logikos formalizmais ir loginio išvedimo galimybėmis.
Atitikmenys
angl. Semantic Web
Ryšiai:
platesnis terminassaitýnas
susijęs terminasdúomenys
susijęs terminasinformãcija
susijęs terminaslòginis išvedmas
susijęs terminasontològija
susijęs terminasžini technològija
Šaltinis (-iai)
S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas), 2012
semántinis tiñklas
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / fiziniai mokslai / informatika / informatikos metodologija / dirbtinis intelektas
Apibrėžtis (-ys)
Vienas iš žinių vaizdavimo būdų – žymėtasis orientuotasis grafas, kurio viršūnės atitinka sąvokas (konceptus), o žymėtieji lankai – semantinius savokų tarpusavio ryšius.
Atitikmenys
angl. Semantic network
angl. Semantic net
Ryšiai:
dar žiūrėkžini vaizdãvimo mòdelis
platesnis terminastiñklas
susijęs terminasžini vaizdãvimas
Šaltinis (-iai)
S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas), 2012
skaičiãvimo šteklių tiñklas
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / fiziniai mokslai / informatika / informatikos metodologija / dirbtinis intelektas
Apibrėžtis (-ys)
Išteklių tinklų rūšis – didelės apimties ir spartos išskirstytų lygiagrečių skaičiavimų sistema, skirta moksliniams tyrimams bei komerciniams tikslams. Skaičiavimo išteklių tinkle naudojami tarpusavyje sujungtų atskirų kompiuterių ir kompiuterių klasterių ištekliai, todėl atliekama daug daugiau skaičiavimų, nei būtų įmanoma naudojant vieną (net ir patį galingiausią) kompiuterį.
Pavyzdys (-iai)
Skaičiavimo išteklių tinklai pasitelkiami apdorojant dalelių greitintuve fiksuojamą informaciją (projektai proEGEE, LCG, LHC@HOME), ieškant nežemiško intelekto (projektas SETI@HOME) ir kt.
Atitikmenys
angl. Computational Grid
Ryšiai:
platesnis terminasšteklių tiñklas
susijęs terminasinformãcija
Šaltinis (-iai)
S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas), 2012
sprendmų rengmo sistemà
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / fiziniai mokslai / informatika / informatikos metodologija / dirbtinis intelektas
Apibrėžtis (-ys)
Interaktyvioji adaptyvioji kompiuterinė programa ar informacinė sistema, kuri renka, analizuoja verslo duomenis ir pateikia apibendrintą informaciją sprendimus priimantiems asmenims (lentelėmis, grafikais ar kitokia forma).
Atitikmenys
angl. Decision Support System
angl. DSS
Ryšiai:
susijęs terminasdúomenys
susijęs terminasinformãcija
susijęs terminasinformãcinė sistemà
Šaltinis (-iai)
S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas), 2012
technològija
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / fiziniai mokslai / informatika / informatikos metodologija / dirbtinis intelektas
Apibrėžtis (-ys)
Gamybos procesų, būdų ir priemonių visuma.
Atitikmenys
angl. technology
Ryšiai:
siauresnis terminasinformãcinė technològija
siauresnis terminasžini technològija
Šaltinis (-iai)
S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas), 2012
tinklãraštis
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / fiziniai mokslai / informatika / informatikos metodologija / dirbtinis intelektas
Apibrėžtis (-ys)
Bendrai naudojamas internetinis žurnalas, kuriame publikuojami asmeninių dienoraščių įrašai apie savo pomėgius, dalijamasi patirtimi ir pan.
Atitikmenys
angl. blog
angl. weblog
Ryšiai:
dar žiūrėkantrõsios kartõs saitýnas
Šaltinis (-iai)
S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas), 2012
tiñklas
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / fiziniai mokslai / informatika / informatikos metodologija / dirbtinis intelektas
Apibrėžtis (-ys)
Esybių (tinklo mazgų, grafo viršūnių) ir jų tarpusavio ryšių visuma.
Atitikmenys
angl. net
angl. network
angl. web
Ryšiai:
siauresnis terminasbendrúomenės tiñklas
siauresnis terminassaitýnas
siauresnis terminassemántinis tiñklas
siauresnis terminasšteklių tiñklas
Šaltinis (-iai)
S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas), 2012
vkis
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / fiziniai mokslai / informatika / informatikos metodologija / dirbtinis intelektas
Apibrėžtis (-ys)
Interneto svetainė, kurios lankytojai, naudodamiesi naršyklėmis, gali lengvai bendromis jėgomis tobulinti (kurti, sieti, struktūrinti, naikinti, redaguoti, papildyti) tiek savo, tiek kitų sukurtą jos turinį.
Atitikmenys
angl. wiki
Ryšiai:
dar žiūrėkantrõsios kartõs saitýnas
Šaltinis (-iai)
S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas), 2012
visúomenė
Statusas
Teiktinas
Sritis
Švietimas ir mokslas / mokslas ir studijos / fiziniai mokslai / informatika / informatikos metodologija / dirbtinis intelektas
Apibrėžtis (-ys)
Visuma žmonių, kurie turi kultūrinių, ekonominių panašumų, gyvena toje pačioje vietovėje, turi panašių interesų ar pan.
Atitikmenys
angl. society
Ryšiai:
siauresnis terminasinformãcinė visúomenė
siauresnis terminasžini visúomenė
Šaltinis (-iai)
S. Maskeliūnas. Žinių technologijų terminų žodynėlis (elektroninis leidimas), 2012
1 2