Paieškos paaiškinimai


Paprastoji paieška
Atvėrus Terminų banko svetainę matomas paprastosios paieškos langas. Čia ieškoma tik lietuviškų terminų. Jų galite ieškoti tiek pagal žodį, tiek pagal žodžių junginį, tiek pagal raidžių derinį, kuris gali būti bet kurioje termino vietoje, pvz.:

valstybės,
garantija,
valstybės garantija,
tybės,
garant,
aranti,
tybės garant.

Visais šiais paieškos atvejais tarp rezultatų bus terminas valstybės garantija, bet skirsis randamų terminų skaičius ir įvairovė (pvz., ieškant tybės bus rasta ne tik valstybės, bet ir tapatybės; ieškant garant bus rasta ne tik garantija, bet ir garantas, o ieškant aranti tarp rezultatų bus dar ir karantinas). Jei rezultatų per daug, siaurinkite paiešką pasinaudodami patikslintosios paieškos galimybėmis.

 
Patikslintoji paieška
Kaip ir paprastosios paieškos atveju terminų galima ieškoti pagal žodžio dalį, visą žodį arba du ar daugiau žodžių – įrašykite tai į ieškinio lauką. Greta esančiame išskleidžiamajame meniu pasirinkite, kaip nurodyto elemento reikia ieškoti:

- ieškoti taip prasidedančio žodžio,
- ieškoti tokią raidžių seką turinčio žodžio,
- ieškoti taip pasibaigiančio žodžio,
- ieškoti visų šių žodžių,
- ieškoti bent vieno iš šių žodžių,
- ieškoti tokio žodžių junginio,
- ieškoti tiksliai tokio termino,
- ieškoti taip prasidedančio termino,
- ieškoti taip pasibaigiančio termino.
 
Įrašę ieškinį, nurodykite, kurioje termino straipsnio dalyje jis turėtų būti. Pažymėdami varnele pasirinkite, ar ieškosite:

- kaip termino (numatytoji paieška; ieškoma lietuviškų terminų),
- kaip termino pagrindinio žodžio (pasirinkus ieškoti kaip termino, ieškoma ir kaip termino pagrindinio žodžio),
- kaip sinonimo,
- kaip atitikmens (greta iš sąrašo pasirinkite atitikmens kalbą).
 
Prireikus terminų galima ieškoti ir pagal kitų laukų duomenis. Į ieškinio lauką įrašytų žodžių pažymėję varnelėmis galite ieškoti

- kaip šaltinio (pvz., teisės akto pavadinime),
- apibrėžtyje,
- kitose termino straipsnio dalyse (apims, pavyzdžiui, pastabų, pavyzdžių laukus).

 
Paieškos rezultatus galite apriboti pasirinkdami nuostatas iš išskleidžiamųjų laukų „Sritis“ ir „Statusas“. Srities galite ieškoti tiek išskleisdami hierarchinį sąrašą, tiek įvesdami į lauką srities pavadinimo dalį. Terminų statusų reikšmės paaiškintos skyrelyje „Apie LRTB“.
Jei terminų straipsnių randama daugiau, negu nustatyta, pateikiamas tik jų skaičius, o patys straipsniai nerodomi (siaurinkite paieškos nuostatas).

 
Rezultatų pateikimas
Galite pasirinkti, kurias termino straipsnio dalis norite matyti:

- terminą (rodomas visada),
- apibrėžtį,
- sritį,
- statusą,
- atitikmenis,
- ryšius,
- pastabą,
- šaltinį,
- kitas dalis.


Varnele galite pažymėti, ar rodyti kirčiuotas raides. Taip pat galima pasirinkti, kaip rikiuoti straipsnius. Straipsniai rikiuojami abėcėliškai pagal iš sąrašo pasirinktą eilę.

Peržiūrėję gautus rezultatus naują užklausą galite daryti naršyklėje paspaudę grįžimo mygtuką arba įvesdami ieškinį į lauką, esantį virš rodomų rezultatų (veikia kaip paprastoji paieška).

Prireikus visus ar dalį skirtingų užklausų rezultatų galima įtraukti į atskirai peržiūrimą sąrašą (terminus žymėti varnelėmis ir spausti mygtuką „Įtraukti į atrinktų sąrašą“). Sąrašas atveriamas kiekvieną kartą jį papildžius arba paspaudus viršutiniame meniu esantį skyrelį „Atrinkti terminai“. Atrinktų terminų sąrašo rodymą galima keisti paspaudus virš sąrašo matomą mygtuką „Atvaizdavimo nuostatos“. Sąrašo terminai šalinami mygtuku „Šalinti pažymėtus iš sąrašo“.